TOYOTA FORTUNER 2.7V4X4

TOYOTA FORTUNER 2.7V4X4

1,156,000,000 đ
Địa chỉ: Toàn Quốc

TOYOTA FORTUNER 2.7V4X4 – GIỮ VỮNG VỊ THẾ RIÊNG BIỆT

 

GIỮ VỮNG VỊ THẾ RIÊNG BIỆT

 

Ấn tượng cá tính mạnh mẽ. Cảm nhận phong cách sang trọng. Fortuner tiếp tục củng cố vị trí dẫn đầu của mình, luôn sẵn sàng cùng bạn chinh phục những đỉnh cao mới, vươn tới những chân trời mới.

Giá bán xe toyota fortuner 2016 2.7v4x4 | Gia ban xe toyota fortuner 2016 2.7v4x4 | Giá bán xe ô tô toyota fortuner 2016 2.7v4x4 | Gia ban xe oto toyota fortuner 2016 2.7v4x4 | Giá bán xe fortuner 2016 2.7v4x4 | Gia ban xe fortuner 2016 2.7v4x4 | tại hà nội tại bắc ninh | Giá bán xe toyota fortuner 2016 2.7v4x4 | Gia ban xe toyota fortuner 2016 2.7v4x4 | Giá bán xe ô tô toyota fortuner 2016 2.7v4x4 | Gia ban xe oto toyota fortuner 2016 2.7v4x4 | Giá bán xe fortuner 2016 2.7v4x4 | Gia ban xe fortuner 2016 2.7v4x4 | tại hà nội tại bắc ninh Giá bán xe toyota fortuner 2016 số sàn 2.7v4x4 | Gia ban xe toyota fortuner 2016 so san 2.7v4x4 | Giá bán xe ô tô toyota fortuner 2016 số sàn 2.7v4x4 | Gia ban xe oto toyota fortuner 2016 so san 2.7v4x4 | Giá bán xe fortuner 2016 số sàn 2.7v4x4 | Gia ban xe fortuner 2016 so san 2.7v4x4 | tại hà nội tại bắc ninh | Giá bán xe toyota fortuner 2016 2.7v4x4 | Gia ban xe toyota fortuner 2016 2.7v4x4 | Giá bán xe ô tô toyota fortuner 2016 2.7v4x4 | Gia ban xe oto toyota fortuner 2016 2.7v4x4 | Giá bán xe fortuner 2016 2.7v4x4 | Gia ban xe fortuner 2016 2.7v4x4 | tại hà nội tại bắc ninh Giá bán xe toyota fortuner 2016 số tự động 2.7v4x4 | Gia ban xe toyota fortuner 2016 so tu dong 2.7v4x4 | Giá bán xe ô tô toyota fortuner 2016 số tự động 2.7v4x4 | Gia ban xe oto toyota fortuner 2016 so tu dong 2.7v4x4 | Giá bán xe fortuner 2016 số tự động 2.7v4x4 | Gia ban xe fortuner 2016 so tu dong 2.7v4x4

 

Giá bán xe toyota fortuner 2016 2.7v4x4 | Gia ban xe toyota fortuner 2016 2.7v4x4 | Giá bán xe ô tô toyota fortuner 2016 2.7v4x4 | Gia ban xe oto toyota fortuner 2016 2.7v4x4 | Giá bán xe fortuner 2016 2.7v4x4 | Gia ban xe fortuner 2016 2.7v4x4 | tại hà nội tại bắc ninh | Giá bán xe toyota fortuner 2016 2.7v4x4 | Gia ban xe toyota fortuner 2016 2.7v4x4 | Giá bán xe ô tô toyota fortuner 2016 2.7v4x4 | Gia ban xe oto toyota fortuner 2016 2.7v4x4 | Giá bán xe fortuner 2016 2.7v4x4 | Gia ban xe fortuner 2016 2.7v4x4 | tại hà nội tại bắc ninh Giá bán xe toyota fortuner 2016 số sàn 2.7v4x4 | Gia ban xe toyota fortuner 2016 so san 2.7v4x4 | Giá bán xe ô tô toyota fortuner 2016 số sàn 2.7v4x4 | Gia ban xe oto toyota fortuner 2016 so san 2.7v4x4 | Giá bán xe fortuner 2016 số sàn 2.7v4x4 | Gia ban xe fortuner 2016 so san 2.7v4x4 | tại hà nội tại bắc ninh | Giá bán xe toyota fortuner 2016 2.7v4x4 | Gia ban xe toyota fortuner 2016 2.7v4x4 | Giá bán xe ô tô toyota fortuner 2016 2.7v4x4 | Gia ban xe oto toyota fortuner 2016 2.7v4x4 | Giá bán xe fortuner 2016 2.7v4x4 | Gia ban xe fortuner 2016 2.7v4x4 | tại hà nội tại bắc ninh Giá bán xe toyota fortuner 2016 số tự động 2.7v4x4 | Gia ban xe toyota fortuner 2016 so tu dong 2.7v4x4 | Giá bán xe ô tô toyota fortuner 2016 số tự động 2.7v4x4 | Gia ban xe oto toyota fortuner 2016 so tu dong 2.7v4x4 | Giá bán xe fortuner 2016 số tự động 2.7v4x4 | Gia ban xe fortuner 2016 so tu dong 2.7v4x4

Nhiều ngăn đựng vật dụng được bố trí trong tầm tay nâng cao tính tiện lợi cho người lái và hành khách.

Giá bán xe toyota fortuner 2016 2.7v4x4 | Gia ban xe toyota fortuner 2016 2.7v4x4 | Giá bán xe ô tô toyota fortuner 2016 2.7v4x4 | Gia ban xe oto toyota fortuner 2016 2.7v4x4 | Giá bán xe fortuner 2016 2.7v4x4 | Gia ban xe fortuner 2016 2.7v4x4 | tại hà nội tại bắc ninh | Giá bán xe toyota fortuner 2016 2.7v4x4 | Gia ban xe toyota fortuner 2016 2.7v4x4 | Giá bán xe ô tô toyota fortuner 2016 2.7v4x4 | Gia ban xe oto toyota fortuner 2016 2.7v4x4 | Giá bán xe fortuner 2016 2.7v4x4 | Gia ban xe fortuner 2016 2.7v4x4 | tại hà nội tại bắc ninh Giá bán xe toyota fortuner 2016 số sàn 2.7v4x4 | Gia ban xe toyota fortuner 2016 so san 2.7v4x4 | Giá bán xe ô tô toyota fortuner 2016 số sàn 2.7v4x4 | Gia ban xe oto toyota fortuner 2016 so san 2.7v4x4 | Giá bán xe fortuner 2016 số sàn 2.7v4x4 | Gia ban xe fortuner 2016 so san 2.7v4x4 | tại hà nội tại bắc ninh | Giá bán xe toyota fortuner 2016 2.7v4x4 | Gia ban xe toyota fortuner 2016 2.7v4x4 | Giá bán xe ô tô toyota fortuner 2016 2.7v4x4 | Gia ban xe oto toyota fortuner 2016 2.7v4x4 | Giá bán xe fortuner 2016 2.7v4x4 | Gia ban xe fortuner 2016 2.7v4x4 | tại hà nội tại bắc ninh Giá bán xe toyota fortuner 2016 số tự động 2.7v4x4 | Gia ban xe toyota fortuner 2016 so tu dong 2.7v4x4 | Giá bán xe ô tô toyota fortuner 2016 số tự động 2.7v4x4 | Gia ban xe oto toyota fortuner 2016 so tu dong 2.7v4x4 | Giá bán xe fortuner 2016 số tự động 2.7v4x4 | Gia ban xe fortuner 2016 so tu dong 2.7v4x4

HỆ THỐNG TREO TRƯỚC & HỆ THỐNG TREO SAU

Hệ thống treo trước độc lập với lò xo cuộn, tay đòn kép và thanh cân bằng. Hệ thống treo sau liên kết 4 điểm, lò xo cuộn và tay đòn bên đảm bảo độ ổn định ưu việt.

Giá bán xe toyota fortuner 2016 2.7v4x4 | Gia ban xe toyota fortuner 2016 2.7v4x4 | Giá bán xe ô tô toyota fortuner 2016 2.7v4x4 | Gia ban xe oto toyota fortuner 2016 2.7v4x4 | Giá bán xe fortuner 2016 2.7v4x4 | Gia ban xe fortuner 2016 2.7v4x4 | tại hà nội tại bắc ninh | Giá bán xe toyota fortuner 2016 2.7v4x4 | Gia ban xe toyota fortuner 2016 2.7v4x4 | Giá bán xe ô tô toyota fortuner 2016 2.7v4x4 | Gia ban xe oto toyota fortuner 2016 2.7v4x4 | Giá bán xe fortuner 2016 2.7v4x4 | Gia ban xe fortuner 2016 2.7v4x4 | tại hà nội tại bắc ninh Giá bán xe toyota fortuner 2016 số sàn 2.7v4x4 | Gia ban xe toyota fortuner 2016 so san 2.7v4x4 | Giá bán xe ô tô toyota fortuner 2016 số sàn 2.7v4x4 | Gia ban xe oto toyota fortuner 2016 so san 2.7v4x4 | Giá bán xe fortuner 2016 số sàn 2.7v4x4 | Gia ban xe fortuner 2016 so san 2.7v4x4 | tại hà nội tại bắc ninh | Giá bán xe toyota fortuner 2016 2.7v4x4 | Gia ban xe toyota fortuner 2016 2.7v4x4 | Giá bán xe ô tô toyota fortuner 2016 2.7v4x4 | Gia ban xe oto toyota fortuner 2016 2.7v4x4 | Giá bán xe fortuner 2016 2.7v4x4 | Gia ban xe fortuner 2016 2.7v4x4 | tại hà nội tại bắc ninh Giá bán xe toyota fortuner 2016 số tự động 2.7v4x4 | Gia ban xe toyota fortuner 2016 so tu dong 2.7v4x4 | Giá bán xe ô tô toyota fortuner 2016 số tự động 2.7v4x4 | Gia ban xe oto toyota fortuner 2016 so tu dong 2.7v4x4 | Giá bán xe fortuner 2016 số tự động 2.7v4x4 | Gia ban xe fortuner 2016 so tu dong 2.7v4x4

HỆ THỐNG CHỐNG BÓ CỨNG PHANH ABS

Hệ thống chống bó cứng phanh ABS (Anti-lock Break System) giúp bánh xe không bị bó cứng ngay cả khi phanh gấp trên đường trơn trượt

Giá bán xe toyota fortuner 2016 2.7v4x4 | Gia ban xe toyota fortuner 2016 2.7v4x4 | Giá bán xe ô tô toyota fortuner 2016 2.7v4x4 | Gia ban xe oto toyota fortuner 2016 2.7v4x4 | Giá bán xe fortuner 2016 2.7v4x4 | Gia ban xe fortuner 2016 2.7v4x4 | tại hà nội tại bắc ninh | Giá bán xe toyota fortuner 2016 2.7v4x4 | Gia ban xe toyota fortuner 2016 2.7v4x4 | Giá bán xe ô tô toyota fortuner 2016 2.7v4x4 | Gia ban xe oto toyota fortuner 2016 2.7v4x4 | Giá bán xe fortuner 2016 2.7v4x4 | Gia ban xe fortuner 2016 2.7v4x4 | tại hà nội tại bắc ninh Giá bán xe toyota fortuner 2016 số sàn 2.7v4x4 | Gia ban xe toyota fortuner 2016 so san 2.7v4x4 | Giá bán xe ô tô toyota fortuner 2016 số sàn 2.7v4x4 | Gia ban xe oto toyota fortuner 2016 so san 2.7v4x4 | Giá bán xe fortuner 2016 số sàn 2.7v4x4 | Gia ban xe fortuner 2016 so san 2.7v4x4 | tại hà nội tại bắc ninh | Giá bán xe toyota fortuner 2016 2.7v4x4 | Gia ban xe toyota fortuner 2016 2.7v4x4 | Giá bán xe ô tô toyota fortuner 2016 2.7v4x4 | Gia ban xe oto toyota fortuner 2016 2.7v4x4 | Giá bán xe fortuner 2016 2.7v4x4 | Gia ban xe fortuner 2016 2.7v4x4 | tại hà nội tại bắc ninh Giá bán xe toyota fortuner 2016 số tự động 2.7v4x4 | Gia ban xe toyota fortuner 2016 so tu dong 2.7v4x4 | Giá bán xe ô tô toyota fortuner 2016 số tự động 2.7v4x4 | Gia ban xe oto toyota fortuner 2016 so tu dong 2.7v4x4 | Giá bán xe fortuner 2016 số tự động 2.7v4x4 | Gia ban xe fortuner 2016 so tu dong 2.7v4x4

Liên hệ ngay để nhận được chương trình ưu đãi, khuyến mại lớn nhất!!!
Mọi chi tiết xin liên hệ :
HOANG NAM AUTO
Cơ sở 1 : Toyota Mỹ Đình – 15 Phạm Hùng, Mỹ Đình, Nam Từ Liêm, Hà Nội
Cơ sở 2 : Toyota Thanh Xuân – 315 Trường Trinh, Thanh Xuân, Hà Nội
Cơ sở 3 : Toyota Bắc Ninh – Lô A, Lê Thái Tổ, Võ Cường, TP Bắc Ninh, Bắc Ninh 


E-mail : hoangnamauto2013@gmail.com
Web : http://otohoangnam.com/

Giá bán xe toyota fortuner 2016 2.7v4x4 | Gia ban xe toyota fortunr 2016 2.7v4x4 | Giá bán xe ô tô toyota fortuner 2016 2.7v4x4 | Gia ban xe oto toyota fortuner 2016 2.7v4x4 | Giá bán xe fortuner 2016 2.7v4x4 | Gia ban xe fortuner 2016 2.7v4x4 | tại hà nội tại bắc ninh | Giá bán xe toyota fortuner 2016 2.7v4x4 | Gia ban xe toyota fortuner 2016 2.7v4x4 | Giá bán xe ô tô toyota fortuner 2016 2.7v4x4 | Gia ban xe oto toyota fortuner 2016 2.7v4x4 | Giá bán xe fortuner 2016 2.7v4x4 | Gia ban xe fortuner 2016 2.7v4x4 | tại hà nội tại bắc ninh Giá bán xe toyota fortuner 2016 số sàn 2.7v4x4 | Gia ban xe toyota fortuner 2016 so san 2.7v4x4 | Giá bán xe ô tô toyota fortuner 2016 số sàn 2.7v4x4 | Gia ban xe oto toyota fortuner 2016 so san 2.7v4x4 | Giá bán xe fortuner 2016 số sàn 2.7v4x4 | Gia ban xe fortuner 2016 so san 2.7v4x4 | tại hà nội tại bắc ninh | Giá bán xe toyota fortuner 2016 2.7v4x4 | Gia ban xe toyota fortuner 2016 2.7v4x4 | Giá bán xe ô tô toyota fortuner 2016 2.7v4x4 | Gia ban xe oto toyota fortuner 2016 2.7v4x4 | Giá bán xe fortuner 2016 2.7v4x4 | Gia ban xe fortuner 2016 2.7v4x4 | tại hà nội tại bắc ninh Giá bán xe toyota fortuner 2016 số tự động 2.7v4x4 | Gia ban xe toyota fortuner 2016 so tu dong 2.7v4x4 | Giá bán xe ô tô toyota fortuner 2016 số tự động 2.7v4x4 | Gia ban xe oto toyota fortuner 2016 so tu dong 2.7v4x4 | Giá bán xe fortuner 2016 số tự động 2.7v4x4 | Gia ban xe fortuner 2016 so tu dong 2.7v4x4

Bình luận
947,000,000 đ
TOYOTA FORTUNER 2.5G4X2
1,040,000,000 đ
TOYOTA FORTUNER 2.7V4X2
1,117,000,000 đ
TOYOTA FORTUNER TRD2.7V4X2
1,233,000,000 đ
TOYOTA FORTUNER TRD2.7V4X4
 
TOP